VIRTUALI PARODA

SENĄ ALBUMĄ BEVARTANT...

 

Moterys    >>>   
Vaikai    
>>>   
Vyrai    
>>>    
Šeimos    >>>   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Lietuvos archyvuose yra sukaupta daug įdomių dokumentų, atspindinčių Lietuvos politinę, kultūrinę, visuomeninę veiklą ir asmeninį žmonių gyvenimą. Be rašytinių dokumentų, vaizdo ir garso įrašų archyvuose saugoma daug nuotraukų. Kai kurios iš jų ne kartą buvo publikuotos įvairiuose leidiniuose, eksponuotos parodose. Dažniausia - tai žinomų politikų, kultūros ir visuomenės veikėjų atvaizdai.
          Lietuvos centrinio valstybės archyvo Vaizdo ir garso dokumentų skyriuje yra sukauptas nemažas pluoštas XIX a. pabaigos-XX a. pradžios nuotraukų, kuriose užfiksuoti mums nepažįstami žmonės. Bežiūrėdami šias fotografijas, pasijutome tarsi vartą seną albumą. Ne vieną panašią nuotrauką yra išsaugoję mūsų tėvai ir seneliai, dažnai tik jie ir težinoję, kieno mielas veidas iš jos žvelgia. Ne kartą esame jas vartę, grožėdamiesi suknelėmis ir skrybėlaitėmis, apžiūrinėdami šukuosenas, stebėdami užfiksuotą aplinką ir fotoateljė interjerą, žavėdamiesi puikia to laikmečio fotografijų kokybe, žiūrėdami į žvelgiančių iš praeities į mus žmonių veidus - gyvus, dvasingus, taurius. Ir ne tiek svarbu darėsi, kas šie žmonės. Svarbu, kokius juos matė to laikmečio fotografai ir kokius juos šiandien galime pamatyti mes. Todėl pirmajai savo virtualiai parodai ir pasirinkome pluoštelį to laikotarpio nuotraukų. Parodą pavadinome “Seną albumą bevartant…”. Suskirstėme ekspoziciją į keturis skyrius: Moterys, Vaikai, Vyrai ir Šeimos.
          Iš viso pluošto nuotraukų yra tik kelios, kuriose nufotografuotų žmonių pavardes žinome. Todėl prie likusiųjų pateikėme abstrakčias antraštes, tokias, kokios prie šių nuotraukų užrašytos archyve. Daugumos nuotraukų datos taip pat tik spėjamos. Pagal galimybę nurodėme vietoves, kuriose buvo fotografuota, bei fotografų pavardes.
          Eksponuojamų nuotraukų geografija - labai plati. Tai Vilnius ir Kaunas, Veliuona ir Kupiškis, Raseiniai ir Vilkaviškis, Telšiai ir Kalvarija, Šiaulių ir Zarasų apskritys … Yra kelios nuotraukos, pasiekusios mus iš Rygos ir Berlyno, Varšuvos ir Paryžiaus.
          Ne visų nuotraukų autoriai mums yra žinomi. Norėtume tik atkreipti Jūsų dėmesį, jog Veliuonoje fotografavo A.Mickus, Kupiškyje - J.Karazija, Kauno ir Šiaulių apskrityse - B.Buračas. Šių fotografų darbų parodoje yra daugiausia. Eksponuojame taip pat vieną S.Fleri nuotrauką.
          Besklaidydami fotografijas pastebėsite, kad daugumoje nuotraukų užfiksuoti žmonės yra statiški - jie specialiai pozavo fotografui. Todėl iš karto į akis krinta B.Buračo fotografuoti vaikai. Šios fotografijos žaismingos, dinamiškos. Tai tarsi sustabdytos akimirkos.
          Be abejo, atkreipsite dėmesį į laiko ženklus - moterys ir vyrai su dviračiais, vyrai su motociklais. Ir, žinoma, - į sklandančius mados vėjus…
          Norėjome, kad ši paroda praskaidrintų Jūsų nuotaiką, patrauktų dėmesį, kartais gal priverstų nusišypsoti. O gal šioje ekspozicijoje Jūs pamatysite pažįstamą ir mielą veidą…
          Taigi pasklaidykime seną albumą kartu…
                          ___________________________

          Šiam tinklalapiui nuotraukas pateikė Lietuvos centrinio valstybės archyvo Vaizdo ir garso dokumentų skyrius.

          Adresas ryšiams: lvga@takas.lt