>

>>

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNAI

Vilniaus Šv. Stepono bažnyčia

Vilniaus Šv.Stepono bažnyčia, po 1914 m.
(VAA. F. 5, b. 4491, l. 40)

          Šv. Stepono bažnyčia pastatyta 1600 m., pietinėje miesto dalyje, Rūdninkų priemiestyje. Statybų iniciatorius buvo jėzuitų kunigas Simonas Visockis. 1604 m. šioje bažnyčioje vyko Šv. Kazimiero kanonizacijos iškilmės. Kartu su bažnyčia buvo pastatyta ligoninė ir įkurta Šv. Lozoriaus brolija. 1794 m. sukilimo metu bažnyčia ir vienuolynas labai nukentėjo. 1821 m. vienuolių marijavičių rūpesčiu bažnyčia bei vienuolynas buvo restauruoti. 1864 m. vienuolynas buvo uždarytas, o jo pastatai pritaikyti kalėjimui. Centrinis bažnyčios įėjimas atsidūrė kalėjimo teritorijoje, todėl buvo užmūrytas. 1914 m. statant naują kalėjimo tvorą buvo smarkiai apgadinta Šv. Roko koplyčia, kurios viduje buvo natūralaus dydžio Šv. Roko skulptūra. XX a. bažnyčia atsidūrė naujai statomų pramonės pastatų kaimynystėje. 1926 m. joje įsikūrė akmenskaldžiai, o kapinės buvo paverstos statybų aikštele. Antrojo pasaulinio karo metais Šv. Stepono bažnyčia buvo apgriauta, 1946 m. truputį paremontuota, o 1948 m., šalimais pastačius plytelių cechą, paversta sandėliu. Bažnyčios šventorius buvo išasfaltuotas ir aptvertas metaline tvora, o jos interjeras – visiškai sunaikintas.
          1975–1976 m. po restauracijos bažnyčios pastatas buvo perduotas Vilniaus Jaunimo teatrui. Iš kitų miesto bažnyčių Šv. Stepono bažnyčia išsiskiria savo manieristinėmis fasadų dekoro formomis.

          Naudoti šaltiniai:
          1.
Dambrauskaitė T. Buv. Šv. Stepono bažnyčia Vilniuje, Geležinkelio g. 39. Istorinė apybraiža. V., 1973. (VAA. F. 5, b. 826).
          2. Dičiuvienė R. Vilnius, Geležinkelio g.39. Buv. Šv. Stepono bažnyčia. Istoriniai tyrimai. V., 1988. (VAA. F. 5, b. 4491).
          3. Firkovičius R. Vilnius, Geležinkelio g. 39. Šv. Stepono bažnyčia, Šv. Lozoriaus špitolė ir marijaviečių vienuolynas. Istoriniai tyrimai. // LTSR architektūros paminklai. Istoriniai tyrimai. Istorijos apybraižos. V., 1989, l. 71-79. (VAA. F. 5, b. 5033).

____________________