Lietuvos centrinis valstybės archyvas 
       

DAUMANTO ČIBO NUOTRAUKOS
     
(FOTOMENININKO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS SKIRTA PARODA)
 


   

Fotomenininkas Daumantas Čibas

          Daumantas Čibas gimė 1907 m. rugsėjo 20 d. Biržų apskrities Vabalninko valsčiaus Ančiškių kaime. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1930–1935 m. studijavo psichologiją ir pedagogiką Vytauto Didžiojo universitete, Humanitarinių mokslų fakultete. 1933 m. D. Čibas buvo vienas Lietuvos fotomėgėjų sąjungos įkūrėjų, vėliau – ilgametis jos valdybos narys. Dalyvavo visose Lietuvos fotomėgėjų sąjungos surengtose parodose, bendradarbiavo daugelyje laikraščių ir žurnalų. 1937–1940 m. redagavo žurnalą „Motina ir vaikas“, laikraštį „Vyturys“. Karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. atvyko į JAV. Bendradarbiavo leidžiant Lietuvių enciklopediją. D. Čibas mirė 1982 m. gegužės 15 d. Kalifornijoje.
          Lietuvos centrinio valstybės archyvo fonduose saugoma daugiau kaip pusantro šimto D. Čibo nuotraukų. Daugumoje jų atsispindi Lietuvos gamta, Pamario krašto žmonių, eilinio kario gyvenimas. Ypač šiltai, kartais su lengvu humoru, užfiksuotos kario tarnybos, pratybų ir laisvalaikio akimirkos. Kariai mielai pozavo fotografui. Autorius buvo puikus psichologinio portreto meistras. Jam puikiai sekėsi kurti Pamario krašto žmonių, daugiausia žvejų, portretus.
          Pristatome Daumanto Čibo parodą, skirtą 100-osioms jo gimimo metinėms. Dalis nuotraukų 1935–1938 m. publikuota žurnale „Karys“, su kuriuo fotomenininkas bendradarbiavo. Užrašai ant nuotraukų, dažnai linksmi ir lakoniški, sugalvoti paties autoriaus. 

   

  
Į parodą    >>>