Perskridę Atlantą

Meteorologiniai duomenys Atlanto vandenyne, Anglijoje ir
Vokietijoje 1933 m. liepos 15-17 d.
(LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 31)