Perskridę Atlantą

Branderburgo provincijos ir Berlyno oberprezidento pranešimas apie lėktuvo
“Lituanika” avariją prie Soldino, Šarlotenburgas, Vokietija. 1933-07-24.
(LCVA, f. 383, ap.7, b. 1471, l. 25, 26, 27, 28)


1     2     3     4