Perskridę Atlantą

Liudininkės A.Rosental, kuri pirmoji rado nukritusią “Lituaniką”,
parodymai, Kuhdamm, Lenkija. 1933-07-17.
(LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 29)