Perskridę Atlantą

Liudininko H.Grieben parodymai, Kuhdamm, Lenkija. 1933-07-17.
(LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 30)