Perskridę Atlantą

Katastrofos vietoje rastų S.Girėno daiktų sąrašas, 1933-07-21.
(LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 33)