Perskridę Atlantą

Anoniminis laiškas apie S. Dariaus ir S. Girėno nužudymą, Klaipėdos
krašto komendanto persiųstas Aviacijos viršininkui.
(LCVA, f. 1323, ap. 1, b. 300, l. 844, 845, 845 a.p., 846, 846 a.p., 847)


1     2     3     4     5     6