Perskridę Atlantą

Aviacijos komisijos “Lituanikos” katastrofos priežastims tirti
1933-09-22 raportas ir katastrofos priežasčių tyrimo aktas.
(LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)


1     2     3     4     5     6     7