Skamba muzikinis įrašas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo garso dokumentų fondų    
LIETUVOS PAVELDAS - DVARAI

Belvederio dvaras

 

Belvederio dvaro rūmai.
XIX amžiaus N.Ordos piešinys
(VAA. F.5,  b.2157, l.18.)

 

 

Belvederio dvaro rūmų
pietinis fasadas. 1929 m.
(VAA. F.5,  b.2157, l.19.)

          Jurbarko rajone, aukštame Nemuno krante, yra įsikūręs Belvederis. Praeityje čia vyko kovos su kryžiuočiais, o po Žalgirio mūšio Panemunė greit neteko savo karinės-gynybinės reikšmės. Nauji įtvirtinimai nebuvo statomi, o senieji neprižiūrimi greitai iro. Kai išnyko kryžiuočių puolimų pavojus, buvusios Lietuvos pasienio sritys pradėjo greičiau ekonomiškai vystytis. Bajorai pradėjo čia steigti naujus dvarus ir palivarkus. XVIII-XIX a. labai iškilo didikai Burbos. Jie nebuvo sena Lietuvos giminė, bet turtinga ir turinti daug žemių. Prie Nemuno Burbos valdė Padubysio kaimą, esantį tarp Čekiškės ir Seredžiaus. Ši vieta labai patiko maršalkai Klėtui Burbai, ir jis nutarė čia pastatydinti jo giminės garbės ir turtų vertą rezidenciją. Prašmatnūs prancūzų architekto projektuoti rūmai iškilo XIX a. pr. Jie statyti itališkų kaštelijų arba palaco stiliumi, tik be pavėsinių ir balkonų. Nuo vienos pastato dalies vardo, būtent bokšto-belvederio, kuris italų kalba reiškia pastatą gražioje vietoje arba tiesiog gražų reginį, ši vietovė ir rūmai pradėti vadinti Belvederiu. Neilgai trukus, apie 1880-1881 m. rūmai buvo perstatyti. Pastatas pasižymi harmoningu paprastumu, o santūri fasadų linija puikiai puošia Nemuno skardį. XIX a. pab. netoli rūmų stovėjo oranžerija ir koplyčia, kurioje buvo laidojama Burbų giminė. Apgriuvusi koplyčia stovi iki šiol. Išlikusiame dvaro inventoriuje yra žinių, kad XX a. pr. balių salėje stovėjo auksu ir baltu laku dengti Liudviko XVI stiliaus baldai, kabojo labai reto violetinio atspalvio krištolo sietynai. XIX a. vid. dvaro savininkas norėjo įsteigti čia cukraus fabriką, bet sumanymą sužlugdė 1863 m. sukilimas. Belvederio architektūrinį ansamblį sudaro ir rūmus supantis parkas, susiliejantis su natūraliu mišku. XX a. pr. Belvederio dvaro sodyba tapo kunigaikščio Česlovo Puzino nuosavybe. 1921-1925 m. čia veikė žemės ūkio mokykla, nuo 1944 m. - pienininkystės technikumas, o 1961 m. įsteigtas žemės ūkio technikumas. Deja, kažkada prašmatnūs, spindintys grožiu ir prabanga rūmai bei kiti dvaro pastatai, šiandien yra beveik visiškai sugriuvę, o parkas apleistas.

____________________