Skamba muzikinis įrašas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo garso dokumentų fondų    
LIETUVOS PAVELDAS - DVARAI

Aštriosios Kirsnos dvaras

 

Aštriosios Kirsnos dvaro rūmų
pagrindinis fasadas
(VAA. F.2,  b.355-1, l.8.)

 

 

Aštriosios Kirsnos dvaro
virtuvė-skalbykla. 1972 m.
(VAA. F.2,  b.355-1, l.39.)

          1536 m. prie Lazdijos ir Rudaminos upelių įkurtas Karužių kaimas, o raistas prie Kirsnos upelio, vadinamas Aštra, buvo paskirtas Žygimanto Augusto dvariškiui Bogdanui Bielkai. Šis dvarą perleido Benešui Mlinskiui. 1592 m. karalius Zigmundas III privilegija padovanoja Aštriosios Kirsnos dvarą Kijevo kaštelionui ir Liubeco seniūnui Povilui Sapiegai. Povilas Sapiega rezidavo Leipalingio dvare ir, nuolat spaudžiamas pinigų trūkumo, pardavė dvarą Romanui Praževskiui. Metams bėgant šioje vietovėje susidarė trys dvarai: Bulakava, Novaradziškės ir Aštrioji Kirsna. Dvaras ėjo iš rankų į rankas, kol 1755 m. atiteko Včicesiūnų seniūnui ir Kauno pavieto teismo paseniūniui Juozapui Tadui Karengai. Šio nurodymu buvo sudarytas dvaro inventorius, kuriame rašoma, kad dvare yra dviejų aukštų mediniai griūvantys rūmai, sūrinė, arklidės, daržinė, kluonas, bravoras ir malūnas. Taip pat dvarui priklausančios trys smuklės. Po J.T.Karengos mirties dvarą pasidalijo keturi jo sūnūs. XIX a. vid. dvaras tapo Gavronskių giminės nuosavybe. Tuo metu dvaras turėjo 9160 margų žemės, veikė plytinė, spirito gamykla, kalkinė, malūnas, lentpjūvė. 1910 m. dvaro savininku tapo Krinskis, o 1912 m. - Balinskis. Vykdant 1922 m. žemės reformą, dvaras buvo išparceliuotas, o savininkui palikta 150 ha žemės ir kultūriniam ūkiui išnuomota 170 ha žemės. 1927 m. Aštriosios Kirsnos dvare buvo įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla. 1940 m. sovietinė valdžia nacionalizavo dvarą, o 1945 m. XIX a. II pusės neoklasicistiniuose dvaro rūmuose įsikūrė Aštriosios Kirsnos tarybinio ūkio administracija. Dvaro ansamblį sudaro 19 statinių ir parkas. Neoklasicistinio stiliaus rūmai yra dviejų aukštų su keturiomis kolonomis, ornamentuotais langais ir durimis. Dabar čia veikia ryšių skyrius ir felčerinis punktas. Buvusiose dviejose oficinose ir spirito varykloje įrengti gyvenamieji namai. Išlikę tvartai, sandėliai, kalvė, kluonas, grūdų sandėlys ir lentpjūvė naudojami pagal paskirtį (1990 m. duomenys). Dvaras, apsuptas parko, pastatytas banguoto reljefo vietovėje. Parke suformuota keletas nedidelių piltinių kalvelių, kad geriau galima būtų apžvelgti aplinką. Parke buvo iškasti keli grioviai-kanalai, jungiantys didžiulę tvenkinių sistemą. Visa parko teritorija sudaro netaisyklingo laužyto daugiakampio formą, sudarytą lyg iš dviejų atskirų daugiakampių.

____________________