Skamba muzikinis įrašas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo garso dokumentų fondų    
LIETUVOS PAVELDAS - DVARAI

Paežerių dvaras

 

Paežerių dvaro panorama
nuo centrinių rūmų stogo
(VAA. F.5,  b.1436, l.61.)

 

Paežerių dvaro rūmai
(VAA. F.5,  b.1436, l.3.)

 

Paežerių dvaro rūmai
nuo parke esančio ežero pusės
(VAA. F.5,  b.1436, l.58.)

          Suvalkijos lygumose viena tinkamiausių dvaravietei vietų yra Paežeriai. Paežerių dvaro pradžia siekia Sūduvos dvarų kūrimo laikus XVI-XVII a., kai kraštas buvo intensyviai apgyvendinamas. Paežerių dvaras įsikūrė patrauklioje vietovėje. Išlikusi legenda, kad senasis parko ąžuolas, kuriam dabar apie 400 metų, pasodintas įkuriant pirmąjį dvarą. Tačiau žinių, kaip dvaras atrodė, nėra, tik manoma, kad buvo įkurtas 1561-1620 m. 1744 m. Alvito parapijos aprašyme minimas Paežerių dvaras ir jam priklausantys kaimai bei palivarkai. XVIII a. vid. Paežeriai priklausė stambiems magnatams Raudondvario Zabieloms. Priešpaskutinis Raudondvario Zabiela Antanas Paežerių dvarą paliko sūnui Simonui, su kuriuo sietina puikių rūmų statyba. Simonas Zabiela buvo Minsko kaštelionas, vėliau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės generolas leitenantas. Rūmai, kaip ir daugelis kitų Lietuvoje, projektuoti Martyno Knakfuso, pradėti statyti 1795 m. Kastinės upelio pakrantėje. Mūriniai rūmai yra klasicizmo formų su baroko elementais, dviejų aukštų su trijų aukštų centrine dalimi, rūsiu ir mansardomis. Pagrindiniame fasade keturių kolonų portikas su frontonu. Simono Zabielos nurodymu buvo pastatyti: belvederio bokštas ir kumetynas, atspindintys gotikos laikus, skalbykla-virtuvė, oficina, bravoras, kalvė, svirnas, tvartai, oranžerija bei kiti pastatai. Netaisyklingo trikampio formos parke ežero pakrantėje yra trijų tvenkinių kaskada. Čia išlikę ir senieji liepteliai, o vieno tvenkinio saloje buvo įrengta šokių aikštelė. Dabartinį architektūrinį ansamblį sudaro rūmai, oficina, belvederio bokštas ir parkas, o ūkiniai pastatai visiškai sugriauti. XIX a. pr. Paežerių dvaras atiteko dvarininkams Gavronskiams, o 1939 m. jį nusipirko bankininkas J.Vailokaitis. Jo iniciatyva buvo rekonstruotas rūmų interjeras. Vokiečių okupacijos metais dvaras tapo generalinio komisaro Lietuvos sričiai von Rentelno rezidencija. Pokario metais pirmame rūmų aukšte buvo vištidė, vėliau Vilkaviškio melioracijos statybos ir montavimo valdyba. 1995 m. dvaras perduotas Lietuvos dailės muziejui ir jame įkurta Suvalkijos krašto dailės galerija.

____________________