Skamba muzikinis įrašas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo garso dokumentų fondų    
LIETUVOS PAVELDAS - DVARAI

Salų dvaras

 

Salų dvaro rūmai nuo ežero pusės.
1942 m.
(VAA. F.5,  b.419, l.17.)

 

 

 

Salų dvaro gėlynas ir takas
prie pietinio rūmų fasado
(VAA. F.5,  b.1093, l.39.)

          Istorinės žinios apie Salų dvaro ansamblį Rokiškio rajone, netoli Kamajų, prie Salų (Dviragio) ežero siekia XVI a., kai priklausė Nesvyžiaus Radviloms (iki XVIII a. dvaras priklausė Radviloms). Bet pastarieji čia negyveno, o dvaras buvo nuolat įkeičiamas įvairiems asmenims. 1806 m. gegužės 14 d. dvarą su jame buvusiais trim šimtais valstiečių iš Radvilų nusiperka Ignotas Marikonis. 1773 m. turtingos italų giminės Marikonys buvo priimti į Lietuvos bajorų luomą. 1822 m., mirus viengungiui I.Marikoniui, dvarą paveldi Užnerio pavieto maršalka Benediktas Marikonis. Valdant jam, Salų dvaras buvo įkeistas Peterburgo globos tarybai, o vėliau jį paveldėjo Liucijonas Marikonis, kuris 1855 m. Salas pardavė Reinoldui Tyzenhauzui. Nuo 1889 m. dvarą valdė jo sesuo M.Pžezdeckienė. Po Pirmojo pasaulinio karo dvare buvo įkurta mergaičių namų ūkio mokykla, o 1924 m. vasario 29 d. dvaras perduotas Antalieptės žemės ūkio mokyklos vedėjui A.Čeičui (94 ha žemės ir 23 pastatai). Po Antrojo pasaulinio karo čia įkurtas žemės ūkio technikumas. Konkrečių žinių apie dvaro statybą nėra. Tiksliai žinoma, kad XVIII a. vid. Marikonis fundavo bažnyčią, kaip dvaro dalį. Prie bažnyčios R.Tyzenhauzo laikais buvo pristatytos dvi zakristijos ir bobinčius. 1766 m. inventoriuje nurodomi rūmai buvo mediniai, ant mūro pamatų su dviem rūsiais. Prie jų buvo prijungta mūrinė galerija, kuri vėliau kartu su rūsiais įjungta į klasicizmo stiliaus mūrinius rūmus. Rūmus po 1806 m. perstatė Ignotas Marikonis. XIX a. pr. dvare veikė viena pirmųjų Lietuvoje muzikos mokykla-orkestras, kuriai vadovavo Jurgelionis. Dvaras susideda iš dviejų kompleksų: pirmasis - rūmai, medinė bažnyčia, varpinė, gyvenamasis namas, o antrasis - ūkiniai pastatai, medžiotojo namelis ir kt. Čia dominuoja akmens mūro tvartai su uždaru kiemu ir bokšteliais kampuose. Pagrindinis ansamblio pastatas - dviejų aukštų klasikinio stiliaus rūmai. Manoma, kad M.Pžezdeckienė 1886-1888 m. pastatė naują bažnyčią, o senąją, statytą Marikonio, pertvarkė į rūmus. Tą liudija ir rūmų rūsio planas. Pailgas pastatas pietų galu atsisuka į ežerą (kaip ir bažnyčia). Kai buvo statoma naujoji bažnyčia, du šoniniai pastatai sujungti su rekonstruotais šoniniais korpusais ir su centrine dalimi sudarė dabartinius rūmus. Dėl to rūmai yra sudėtingo profilio, 59,14 metrų ilgio ir skirtingo pločio bei aukščio. Labai įvairų dvaro ansamblį - neogotikinę medinę bokštinę bažnyčią bei kitus pastatus - jungia klasicistinis rūmų akcentas.

____________________