Skamba muzikinis įrašas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo garso dokumentų fondų    
LIETUVOS PAVELDAS - DVARAI

Siesikų (Daugailių) dvaras

 

Siesikų dvaro rūmų-pilies vaizdas
nuo ežero pusės.
XIX amžiaus Andriolio piešinys
(VAA. F.5,  b.3220, l.15.)

 

 

 

Siesikų dvaro rūmai-pilis ir alėja
žiūrint pro centrinius vartus.
1970 m.
(VAA. F.5,  b.432, l.1 A.)

          Pirmą kartą Siesikų vardas paminėtas 1441 m., kai Lietuvos didikas Baltramiejus Urbanovičius Snukis atiduoda Siesikų bažnyčiai savo lauką, vadinamą Panoteriais, ir pasižada čia pastatyti koplyčią. Kadangi bažnyčios ir rūmų statybinės medžiagos panašios, galima teigti, kad juos vienu metu iki 1517 m. statė Gabrielius Daumantas Siesickis. Šie pastatai turėjo tvirtovei būdingų bruožų. Tai pabrėžia keturi bokštai su šaudymo angomis, gilus ežeras bei griovys aplink. Iki mūsų dienų išlikę tik du bokštai - vienas apvalus, kitas - keturkampis. Rūmus-pilį iš trijų pusių supo griovys, o iš ketvirtos - ežeras. Daumantai-Siesickiai dvarą valdė iki XVIII a. vid. Paskutinė valdytoja Marianna Daumantaitė Radvilienė ištekėjo už Mykolo Radvilos ir dvaras atiteko Radviloms kaip kraitis. 1725 m. Siesikų dvaras, slegiamas didžiulių skolų, atiduodamas kreditoriams. 1745 m. negyvenamas dvaras atitenka Konstantinui Daugėlai. Siesikų dvaro ansamblio restauracijos ir atstatymo ėmėsi Dominykas Daugėla ir tai buvo padaryta iki 1851 m. Rūmų rekonstrukcijos metu buvo nugriauti du bokštai ir įrengta daugiau kambarių. Įsigiję dvarą Daugėlos Siesikų pavadinimą pakeitė į Daugailius ir tvirtai čia įsikūrė. Iki pat Antrojo pasaulinio karo rūmai buvo gerai prižiūrimi. Daugėlų giminė buvo senos lietuvių didikų giminės ainiai. Po Jogailos krikšto jie dar ilgai išliko pagonys. Yra išlikę žinių, kad rūmuose yra buvęs vadinamasis „dievų kambarys“ arba žynyčia. Pagoniškosios šventyklos sienos buvo tamsiai rudos. Sienose įrengtos septynios nišos. Trijose nišose stovėjo Perkūno, Patrimpo ir Pikuolio statulos, o kitose, už stiklo durelių, buvo laikomi žalčiai. Viduryje stovėjo aukuras. Šalia, antrame aukšte, buvo įrengta koplyčia. Keturkampio bokšto pirmame aukšte buvo kalėjimas, kur kalėjo baudžiauninkai. Dar XIX a. Siesikų dvaras garsėjo senomis kolekcijomis. Dominykas Daugėla buvo surinkęs senovės ginklų, archeologinių iškasenų kolekciją, kurią laikė viename iš bokštų. Netoli rūmų 1904 m. Dominykas Daugėla savo ir giminių vaikams (jis turėjo aštuonis vaikus) pastatė nedidelį mūrinį namą, kuriame buvo mokykla. Šis namas ir dabar vadinamas „akademija“. Mokykla neoklasicistinio stiliaus ir įkomponuota pievelėje priešais centrinius dvaro rūmus. Visus pastatus supo parkas, kuris užėmė 3 ha ploto ir buvo ežero pakrantėje. Parko alėjoje buvo tvenkinys, per kurį ėjo tiltelis.

____________________