Skamba muzikinis įrašas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo garso dokumentų fondų    
LIETUVOS PAVELDAS - DVARAI

Žagarės dvaras

Žagarės dvaro rūmų pagrindinio fasado centrinis rizalitas. 1958 m.
(VAA. F.5,  b.1411, l.37.)

____________________