KNYGOS NUOSAVYBĖS ŽENKLAI

BIRŽIŠKA VACLOVAS
          Ekslibrisas. XX a. I-ma pusė
          Dydis: 58 x 89

          V.Biržiška (1884-1956) - visuomenės veikėjas, bibliografas, teisininkas, publicistas. Nuo 1906 m. bendradarbiavo spaudoje. Rinko medžiagą ir redagavo bibliografinius leidinius. Nuo 1922 m. Vytauto Didžiojo universitete dėstė teisę, bibliografiją ir knygos istoriją.


1   2   3   4   5   6   7   8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    21...39