Lietuvos literatūros ir meno archyvas
         

   Režisieriui ir aktoriui Romualdui Juknevičiui - 100 

       

      

           Ši virtuali paroda skirta vieno žymiausių lietuvių teatro režisierių, aktoriaus, teatro pedagogo Romualdo Juknevičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
           Romualdas Juknevičius gimė Sankt-Peterburge 1906 m. spalio 18 d. (senuoju stiliumi – spalio 5 d.).
           Mokėsi Peterburge, mokykloje prie Romos katalikų šv. Kotrynos bažnyčios.
           1918 m. Juknevičių šeimai grįžus į Lietuvą ir apsistojus Vilniuje, Romualdas buvo priimtas į Vilniaus mokytojų ir auklėtojų valdybos II-osios berniukų gimnazijos antrą klasę.
           1919–1921 m. gyveno ir mokėsi Liepojoje (Latvija).
           1921–1926 m. mokėsi Kauno aukštesniojoje komercijos mokykloje.
           Nuo 1926 m. rugsėjo mėn. iki 1927 m. gegužės mėn. studijavo Lietuvos universitete Kaune.
           1927 m. buvo priimtas į Čikagos universitetą.
           1928 m. iš JAV grįžo į Kauną tęsti mokslų Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, taip pat lankė Balio Sruogos teatro seminarus.
           1929–1932 m. mokėsi Kauno vaidybos mokykloje prie Valstybės teatro A.Olekos-Žilinsko surinktame kurse.
           1931 m. buvo vienas iš studentų teatro draugijos „Stedra“ įkūrėjų, kurioje debiutavo kaip režisierius, pastatydamas spektaklį pagal Moljero komediją „Skrajojantis gydytojas“ (1931 m.), teigiamai įvertintą autoritetingiausio to laikotarpio lietuvių teatro kritiko Balio Sruogos.
           1931–1933 m. vaidino Valstybės teatre.
           1933–1934 m. Jaunųjų teatro aktorius, A.Olekos-Žilinsko padėjėjas.
           1934–1936 m. stažavosi Maskvos teatruose kaip režisierius, dirbo režisieriumi praktikantu pas Vs. Mejercholdą.
           1936–1939 m. Valstybės teatro Klaipėdos skyriaus aktorius ir režisierius.
           1939–1940 m. Valstybės teatro Kaune aktorius ir režisierius.
           1940–1944 m. jo iniciatyva įsteigto Vilniaus dramos teatro, minimu laikotarpiu veikusio įvairiais pavadinimais, direktorius ir meno vadovas.
           1945–1946 m. šio teatro režisierius.
           1946 m. atleistas iš Vilniaus teatro dėl politinių motyvų.
           1946–1948 m. Žemaičių teatro Telšiuose režisierius.
           1948–1952 m. Klaipėdos dramos teatro režisierius (1949–1952 m. – vyr. režisierius).
           1952–1953 m. Kauno muzikinio dramos teatro vyr. režisierius.
           1953–1963 m. Lietuvos dramos teatro Vilniuje režisierius. 1955–1959 m. dėstė Lietuvos TSR valstybinėje konservatorijoje, 1962–1963 m. – Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete.
           Mirė 1963 m. balandžio 13 d. Vilniuje.
           Svarbesni spektakliai:
           H. Hejermanso „Viltis“ (1936 m. Klaipėdoje ir 1940 m. Vilniuje), G. Hauptmano „Prieš saulėleidį“ (1939 m.), M. Panjolio „Topazas“ (1940 m.), H. Kleisto „Sukultas ąsotis“ (1941 m.), H. Ibseno „Nora“ (1941 m.), R. Bilingerio „Gigantas“ (1944 m.), A. Čechovo vodeviliai „Piršlybos“, „Meška“, „Jubiliejus“ (1945 m.), N. Gogolio „Vedybos“ (1947 m.), A. Ostrovskio „Be kaltės kaltieji“ (1949 m.), A. Čechovo „Dėdė Vania“ (1954m.), B. Sruogos „Apyaušrio dalia“ (1956 m.), M. Lermontovo „Maskaradas“ (1960 m.), I. Turgenevo „Mėnuo kaime“ (1962 m.).
           Svarbesni vaidmenys:
           Perdikatas (A. Miusė „Meile nežaidžiama“, 1933 m.), Jogaila (B. Sruogos „Milžino paunksmė“, 1934 m.), Jepichodovas (A. Čechovo „Vyšnių sodas“, 1945 m.).
     
           Eksponuojami dokumentai yra Lietuvos literatūros ir meno archyvo fonduose.
           Parodos rengėjai stengėsi atrinkti tuos dokumentus, kurie atspindi svarbiausius Romualdo Juknevičiaus gyvenimo ir kūrybos etapus.
           

 

Į parodą >>>

 

A