MODERNIOSIOS SAVIVALDOS FORMAVIMASIS KAUNE.
1918
–1919 METAI.

Kauno miesto istorijos šaltiniai

            

Kauno miesto tarybos nario Kazimiero Olekos vidaus paso kortelė.
KAA. F. 66, ap. 1, b. 11309/1920.