MODERNIOSIOS SAVIVALDOS FORMAVIMASIS KAUNE.
1918
–1919 METAI.

Kauno miesto istorijos šaltiniai

            

Skelbimas dėl J. Mikuckio paskyrimo Kauno miesto ir apskrities karo komendantu.
1919 m. vasario 15 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 7, l. 3.