MODERNIOSIOS SAVIVALDOS FORMAVIMASIS KAUNE.
1918
–1919 METAI.

Kauno miesto istorijos šaltiniai

            

Lietuvos Vyriausybės atstovo Kauno mieste ir apskrityje dr. Roko Šliūpo vidaus paso kortelė.
KAA. F. 219, ap. 1, b. 17323/1920.