VIENINGI BALTIJOS KELYJE
     

   

   

   

   

   

            

LTSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5-osios tarnybos viršininko E. Baltino
kalbos LTSR KGB vadovų 1988 m. rugpjūčio 2 d. pasitarime ištrauka.
Dokumentas iš Lietuvos ypatingojo archyvo.
LYA, f. K-1, ap. 46, b. 246, l. 74-79.