Lietuvos ypatingasis archyvas

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

VIENINGI BALTIJOS KELYJE
     
       

                 

Baltijos kelyje. 1989 m. rugpjūčio 23 d.
R. Kisieliaus nuotr.
LCVA. 1-32987

           2009 m. rugpjūčio 23 d. sukanka 20 metų, kai buvo surengta Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų politinė akcija „Baltijos kelias“, skirta Vokietijos–TSRS 1939 m. rugpjūčio 23 d. slaptosioms sutartims (Molotovo–Ribbentropo paktui) pasmerkti. Ši politinė akcija simbolizavo Baltijos tautų solidarumą siekiant panaikinti šio pakto padarinius Baltijos šalių valstybingumui ir buvo vienas svarbiausių politinių įvykių Baltijos šalių kelyje į valstybingumo atkūrimą.
          Šioje parodoje pateikiami Lietuvos ypatingajame archyve (LYA) ir Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugomi dokumentai: Vokietijos ir TSRS 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. sutarčių slaptieji protokolai, 1979 m. rugpjūčio 23 d., minint 40-ąsias Molotovo–Ribbentropo pakto metines, 45 pabaltijiečių pasirašytas Kreipimasis į Jungtinių Tautų Organizacijos generalinį sekretorių, Atlanto chartijos valstybių signatarių, TSRS, VFR ir VDR vyriausybes, Tarybų Sąjungos komunistų partijos (TSKP), Lietuvos komunistų partijos (LKP), LTSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentai ir įvairios nuotraukos, atspindinčios Baltijos šalių gyventojų 1989 m. rugpjūčio 23 d. surengtą politinę akciją „Baltijos kelias“ ir po jos sekusius politinius procesus.

         

>>>