KLAIPĖDOS SUKILIMO 85-ERIŲ METŲ SUKAKTIS
    
          

            

Klaipėdos krašto savanorių armijos vadovybė.
Pirmoje eilėje iš kairės: 1-ojo pulko vadas Mikas Bajoras (Mykolas Kalmatavičius),
armijos vado pavaduotojas Fricas (Antanas Goncerauskas), armijos vadas Jonas Budrys
(Jonas Polovinskas), štabo viršininkas Oksas (Juozas Tomkus);
antroje eilėje iš kairės: adjutantas Juozapaitis (Juozas Šarauskas), rikiuotės
adjutantas Endrikeitis (Andrius Pridotkas), ypatingasis adjutantas Zacitis.
1923 m. sausis.
LCVA. P-2634