KLAIPĖDOS SUKILIMO 85-ERIŲ METŲ SUKAKTIS
    
          

   

   

            

Klaipėdos krašto Seimo deklaracija. 1923 m. sausio 19 d.
LCVA. F. 383, ap. 7, b. 378, l. 284–285