KLAIPĖDOS SUKILIMO 85–ERIŲ METŲ SUKAKTIS

Parodos dokumentų sąrašas

      

     

1. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto atsišaukimas į šaulius. 1923 m. sausio 7 d.

2. Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos prezidiumas Klaipėdos vadavimo metu. Kaunas, 1922–1923 m.

3. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto manifestas. Šilutė, 1923 m. sausio 9 d.

4. Namas, kuriame buvo išleistas Klaipėdos sukilimo manifestas. Šilutė, 1923 m.

5. Iškilmingas posėdis, skirtas Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos sukakčiai paminėti. 1923 m.

6. Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas ir jo bendradarbiai. 1923 m. sausio 19 d.

7. Mažosios Lietuvos savanorių kariuomenės vado J. Budrio raštas Klaipėdos krašto vyriausiajam komisarui G. Petisne apie padėtį Klaipėdos krašte ir savanorių kariuomenę. [1923 m.]

8. Klaipėdos krašto valstybės tarybos pirmininkas J. Kraus, admirolas Pugliesi-Conti, vyriausiasis komisaras G. Petisne, direktorijos pirmininkas V. Steputaitis ir Prancūzijos parlamentaras G. Gerald kreiserio „Jules Michelet“ denyje. 1922 m. liepos 10 d.

9. Prancūzijos karo laivai Klaipėdoje. 1923 m.

10. JAV karo laivų vadų sutikimas Klaipėdos uoste. Apie 1923 m.

11. Anglų ir prancūzų kariai Klaipėdoje prie Prefektūros. 1923 m.

12. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto atsišaukimas, kviečiantis prisidėti prie sukilimo dalyvių. 1923 m. sausio 17 d.

13. Klaipėdos krašto gelbėjimo komitetas. 1923 m.

14. Klaipėdos krašto savanorių armijos vadovybė. 1923 m. sausis.

15. Sukilėlių sargyba ant tilto. Klaipėda, 1923 m.

16. Sukilėliai savo būstinėje. 1923 m.

17. Kapitono M. Bajoro grupės štabas. Klaipėda, 1923 m.

18. Klaipėdos krašto savanorių armijos kariai. Tarp jų – Biržų šaulių būrio šaulys A. Zubavičius, apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu už žygius Klaipėdoje. Klaipėda, 1923 m.

19. Klaipėdos krašto savanorių armijos kariai. Klaipėda, 1923 m.

20. Klaipėdos krašto savanorių armijos kariai. Klaipėda, 1923 m.

21. Klaipėdos krašto savanorių armijos kariai. Klaipėda, 1923 m.

22. Klaipėdos krašto savanorių armijos vado J. Budrio įsakymas ypatingo paskyrimo rinktinei. 1923 m.

23. Sukilėlių ryšių komanda Rimkuose prieš užimant Klaipėdą. 1923 m.

24. Klaipėdos krašto savanorių kariuomenės vado įsakymas dėl Klaipėdos krašto savanorių kariuomenės rinktinės reorganizavimo į Pirmąjį Klaipėdos krašto savanorių pulką. 1923 m. sausio 16 d.

25. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininko M. Jankaus raštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui E. Galvanauskui dėl pagalbos suteikimo sukilėliams. 1923 m. sausio 21 d.

26. Klaipėdos krašto Seimo deklaracija. 1923 m. sausio 19 d.

27. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija dėl Mažosios Lietuvos Seimo nutarimo prisijungti prie Lietuvos. 1923 m. sausio 24 d.

28. Pirmoji lietuviškoji Klaipėdos krašto direktorija. 1923 m.

29. Virš Prefektūros pakeliama Lietuvos vėliava. 1923 m. sausio 20 d.

30. Klaipėdos krašto savanorių armijos paradas. Klaipėda, 1923 m. vasario 16 d.

31. Klaipėdos krašto savanorių armijos paradas. Klaipėda, 1923 m. vasario 16 d.

32. Klaipėdos krašto savanorių armijos paradas. Klaipėda, 1923 m. vasario 16 d.

33. Pirmojo husarų pulko karių rikiuotė. Klaipėda, 1923 m. vasario 16 d.

34. Klaipėdos krašto savanorių armijos paradas. Klaipėda, 1923 m. sausio 20 d.

35. Klaipėdos krašto savanorių armijos vadas J. Budrys sveikina sukilėlius. 1923 m.

36. Pirmą kartą minint Lietuvos nepriklausomybės dieną, Klaipėdoje žygiuoja sukilėliai. Klaipėda, 1923 m. vasario 16 d.

37. Klaipėdos krašto savanorių armijos vado J. Budrio atsišaukimas. 1923 m. vasario 3 d.

38. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas E. Galvanauskas sutinkamas Klaipėdos geležinkelio stotyje. 1923 m.

39. Ambasadorių Tarybos konferencijos nutarimas dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos. 1923 m. vasario 17 d.

40. Lietuvos kariuomenė įžengia į Klaipėdos kraštą. 1923 m. vasario 20 d.

41. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos sutartis 1924 m. gegužės 8 d. konvencijos dėl Klaipėdos krašto 8-10 str. įvykdyti. Berlynas, 1925 m. vasario 10 d.

42. Klaipėdos krašto XX šaulių rinktinės valdyba su knyga „Už laisvę 1923 metais žuvusiems pagerbti“ (įsteigta 1930 m.). 1930 m.

43. Klaipėdos krašto sukilimo praeities vaizdai.

44. Klaipėdos prisijungimo prie Lietuvos 15 metų sukakties minėjimas Valstybės teatre. Kaunas, 1938 m.

    

_________________________________________________________