LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATKŪRIMAS
1990 M. KOVO 11 D.

            

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktas
„Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, pasirašytas deputatų.
LVNA, f. 2, ap. 1, b. 1, l. 1.