LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATKŪRIMAS
1990 M. KOVO 11 D.

            

Prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Vilnius, 1990 m. kovo 11 d.
Fotografas Algirdas Sabaliauskas.
LCVA. 0-103847