Lietuvos ypatingasis archyvas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Lietuvos valstybės naujasis archyvas
        

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATKŪRIMAS 1990 M. KOVO 11 D.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktas
„Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“.
LVNA, f. 2, ap. 1, b. 1, l. 1.

          2010 m. kovo 11 d. sukanka 20 metų, kai buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas buvo išskirtinis politinis įvykis, turėjęs istorinę reikšmę tiek Lietuvai, tiek visam pasauliui.
          Šioje parodoje eksponuojami dokumentai iš Lietuvos ypatingajame archyve (LYA), Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA), Lietuvos valstybės naujajame archyve (LVNA), Lietuvos Respublikos Seime (LRS) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (URM) saugomų dokumentų kolekcijų: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dokumentų projektai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo, Tarybų Sąjungos komunistų partijos (TSKP), Lietuvos komunistų partijos (LKP), LTSR valstybės saugumo komiteto (KGB) ir kiti dokumentai. Parodai atrinkta ir nuotraukų, atspindinčių 1990 metais Lietuvoje vykusius politinius procesus.

>>>