KAUNO GUBERNIJOS ŽYDAI

     

            

Pandėlio – tipiško mažo miestelio, kurio didžiąją gyventojų dalį sudarė žydai, planas. 1889 m.
KAA. F. I-51, ap. 5, b. 38, l. 7.