KAUNO GUBERNIJOS ŽYDAI

Parodos dokumentai

   

     
Žemėlapiai

1. Kauno gubernijos žemėlapis. 1883 m.

2. Pandėlio – tipiško mažo miestelio, kurio didžiąją gyventojų dalį sudarė žydai, planas. 1889 m.

3. Pandėlio miestelio nekilnojamojo turto savininkų sąrašas. 1889 m.

 

Žydų teisinės padėties ir apmokestinimo reglamentavimas

4. Žydų kahalų panaikinimo ir jų pavaldumo vietinei valdžiai nuostatai. Dokumento fragmentas. 1844 m. gruodžio 19 d.

5. Žydų bendruomenių, sudarytų Kauno gubernijoje panaikinus kahalus, sąrašas. 1844 m.

6. Žydų žemdirbių nuostatai. Dokumento fragmentas. 1844 m. gruodžio 26 d.

7. „Dėžutės“ mokesčio nuostatai. Dokumento fragmentas. 1844 m. gruodžio 19 d.

8. Žvakių mokesčio rinkimo taisyklės. Dokumento fragmentas. 1845 m.

9. Kauno gubernatoriaus raštas dėl žydų tradicinių rūbų dėvėjimo apmokestinimo. Dokumento fragmentas. 1845 m. kovo 12 d.

10. Žydų jarmulkų dėvėjimo apmokestinimo įsakas. 1848 m.

11. Vilniaus generalgubernatoriaus raštas Kauno gubernatoriui dėl žydų suskirstymo į „naudingus“ ir „nenaudingus“. 1845 m.

 

Statistiniai duomenys apie žydus.
Reviziniai, šeimų ir mokesčių mokėtojų sąrašai

12. Kauno gubernijos gyventojų pasiskirstymas pagal tikybą (1897 m. surašymo duomenys).

13. Kauno gubernijos gyventojų pasiskirstymas pagal tikybą. 1901 m.

14. Kauno gubernijos žydų maldos namų ir dvasininkų statistinės žinios. 1888 m.

15. Kauno žydų kahalo revizinis sąrašas. 1816 m.

16. Vilijampolės žydų kahalo revizinis sąrašas. Dokumento fragmentas. 1834 m.

17. Kėdainių kahalo mokesčių mokėtojų sąrašas. Dokumento fragmentas. 1840 m.

18. Kėdainių žydų bendruomenės šeimų sąrašai. 1874 m.

19. Panevėžio „dėžutės“ mokesčio mokėtojų sąrašas. Dokumento fragmentas. 1892 m.

20. Laižuvos „dėžutės“ mokesčio mokėtojų sąrašas. Dokumento fragmentas. 1892 m.

 

Žydai žemdirbiai

21. Šiaulių žydų prašymas Kauno gubernatoriui leisti persikelti į Chersono guberniją. 1845 m.

22. Žydų, pareiškusių norą tapti žemdirbiais Kauno gubernijos valstybinėse žemėse, žiniaraštis. Dokumento fragmentas. 1845 m.

23. Raseinių apskrities Baltmiškio palivarko žydų žemdirbių sąrašas. 1860 m.

24. Seredžiaus miestelėno R. Barovo prašymas gubernatoriui pratęsti iškeldinimo iš Pagausančio dvaro terminą. 1912 m.

 

Karo prievolės atlikimas

25. Kėdainių apylinkės rekrutų sąrašas. Dokumento fragmentas. 1868 m.

26. Kėdainių žydų bendruomenės nario Zacharijaus Bliumbergo skundas Kauno gubernatoriui dėl jo sūnaus Šimelio neteisėto paėmimo į rekrutus. 1850 m.

27. Karo prievolininkų pažymėjimai: Kavarsko miestelėno M. Brenerio, Anykščių miestelėno O. Smidto, Ukmergės miestelėno E. Porto, Svėdasų miestelėno B. Margolio, Anykščių miestelėno C. Mulerio, Anykščių miestelėno Ch. Gelmano, Ukmergės miestelėno L. Lichtenšteino. 1911–1915 m.

28. Šiaulių apskrities Akmenės žydų bendruomenės nario Ovsejaus Bero Kagano pasas. 1914 m.

 

Edukacinė ir profesinė veikla

29. Kauno gubernijos liaudies mokyklų direktoriaus pranešimas Kauno gubernatoriui apie Pakruojyje aptiktą slaptą Leizerio Brauerio mokyklą. 1893 m.

30. Melamedų – žydų religinių pradžios mokyklų (chederų) mokytojų – pažymėjimai: Vidžių miestelėno Z. Lubockio, Salako miestelėno I. Bermano, Anykščių miestelėno J. Zako, Plungės miestelėno S. Vaino, Vilijampolės miestelėnų I. Damskio ir K. Fišerio, Jonavos miestelėno J. Kordono. 1903–1914 m.

31. 3-iosios gildijos pirklės Rochos Merkeliovos pažymėjimas. 1852 m.

32. Giršo Rozenbliato kvalifikacijos pažymėjimas, išduotas Kauno žydų ligoninės. 1852 m.

33. Provizoriaus Rafailo Zalkindo pažymėjimas.

34. Židikų žydų bendruomenės nario Giršos Preso kailių dažymo meistro atestatas. 1878 m.

35. Rozalijos Šatenštein prašymas leisti įsteigti knygyną. 1878 m.

36. Kretingos žydų bendruomenės nario Joselio Šucheto gintaro apdirbimo meistro liudijimas. 1883 m.

37. Felčerio Eliašo Altermano žmonai Gitlei išduotas leidimas verstis pribuvėjos praktika. 1886 m.

38. Abelio Lapino Tartu universiteto medicinos daktaro diplomas. 1893 m.

39. Deboros Frumkin vaistininko mokinės pažymėjimas. 1910 m.

40. Lozanos universiteto medicinos daktarės Šifrės Libės Rabinovič diplomas. 1912 m.

 

Draugijų steigimas ir veikla

41. Rabino I. E. Spektoriaus žydų našlaičių namų steigėjų posėdžio protokolas. 1904 m.

42. Prašymas leisti įsteigti „Informacijos biurą žydams emigrantams“. 1907 m.

43. Kauno policijos viršininko raportas Kauno gubernatoriui apie draugijos švietimui skleisti tarp žydų Kaune veiklą. 1910 m.

44. Tauragės paramos skurstantiems ir ligotiems žydams draugijos įstatai. Dokumento fragmentas. 1909 m.

45. Pareiškimas dėl Žydų kalbos mylėtojų draugijos skyriaus steigimo Kaune. 1911 m.

46. Kauno gubernijos draugijų veiklos komisijos sprendimas įregistruoti Šiaulių žydų muzikos, dramos ir dainavimo draugiją „Gazomir“. 1912 m.

 

Maldos namų ir sinagogų statyba

47. Tauragės žydų maldos mokyklos projektas. 1857 m.

48. Telšių žydų maldos mokyklos projektas. 1861 m.

49. Pirklio Movšos Hausmano maldos namų Kaune projektas. 1865 m.

50. Skuodo žydų maldos mokyklos projektas. 1867 m.

51. Kauno žydų choralinės sinagogos projektas. 1872 m.

52. Kauno choralinės sinagogos tvoros ir vartų projektas. 1893 m.

53. Plungės sinagogos planas. 1873 m.

54. Zarasų sinagogos projektas. 1895 m.

55. Ariogalos sinagogos planas. 1902 m.

56. Ariogalos žydų bendruomenės nutarimas skirti lėšų iš „dėžutės“ mokesčio Ariogalos sinagogos remontui. 1902 m.

57. Ylakių žydų maldos mokyklos projekto fragmentas. 1914 m.

58. Ylakių žydų maldos mokyklos projekto fragmentas. 1914 m.
     

_________________________________________________________