Lietuvos centrinis valstybės archyvas

 

LINKSMOS MINTYS APIE RIMTUS DALYKUS

 

Karių maudynės upėje. /1930 m./

   
Jeigu aš juokčiausi iš kiekvieno mirtingo dalyko, tuomet neliktų laiko raudoti.

Dž. G. Baironas

   

          Parodos rengėjai sveikina visus su juokų ir melagių diena! Linkime, kad balandžio 1-oji – melų, džiaugsmo, juoko ir pavasario šventė – taptų dar vienu pavasario šaukliu.
          Siūlome pasklaidyti parodos „Linksmos mintys apie rimtus dalykus“ dokumentus, kurie saugomi Lietuvos centrinio valstybės archyvo fonduose.
          Eksponuojamą parodą sudaro šeši skyriai. Pirmajame – „Saugokime savo sveikatą“ – pateikiame vertingų patarimų medicinos klausimais. Antrajame skyriuje „Kalbos kultūra – dalykas rimtas“ aptariame kai kurių žodžių vartojimo ir rašybos ypatumus. Pavartę trečiąjį skyrių „Gyvūnijos pasaulyje“ sužinosite įdomių dalykų apie kiaulių, avių ir arklių auginimą. Skyriuje „Spauda ugdo – tamsa žlugdo“ eksponuojame nuotaikingus posmus apie spaudą. Penktajame skyriuje „Apie viską po truputį“ rasite įdomių minčių apie rimtus dalykus, o šeštajame – nuotaikingų dainų tekstų (net su gaidomis!) ir linksmų vaizdelių iš kariuomenės gyvenimo.
          Juokas – dalykas rimtas, jis prailgina gyvenimą. Be humoro ir šypsenos gyvenimas tuščias ir beprasmis. Taigi juokimės, šypsokimės ir pokštaukime...

 

>>>