LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO STASIO LOZORAIČIO
DOKUMENTŲ PRISTATYMAS
     

  

   

   

   

   

           

Dr. D. Krivicko pranešimas „Lietuvos diplomatijos šefas ir jo funkcijos“.
[data nenustatyta]. Nuorašas.
LCVA. F. 668, ap. 1, b. 2, l. 1–6.