LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO STASIO LOZORAIČIO
DOKUMENTŲ PRISTATYMAS
     

            

Lietuvos nepriklausomybės 40-mečio sukakties minėjimas Helsinkyje.
Stovi iš kairės: buvęs Lietuvos garbės konsulas Helsinkyje R. Ölleris, gydytojas T. Niemis,
plk. B. Kraemeris, A. J. Marganavičius, kariuomenės dekanas R. Tiivola.
Sėdi iš kairės: Suomių–lietuvių susiartinimo draugijos narys A. von Schoultzas,
istorijos profesorius B. Collianderis, buvęs Suomijos karo atstovas Lietuvai plk. R. Ingelius,
Suomių–lietuvių susiartinimo draugijos pirmininkas inž. E. E. Södermanas. 1958 m.
LCVA. F. 668, ap. 1, b. 237, l. 67.