MOTERŲ VISUOMENINĖ IR KULTŪRINĖ VEIKLA
TARPUKARIO LIETUVOJE

Aktyvi moterų judėjimo veikėja Sofija Smetonienė (Chodakauskaitė).
Kaunas, apie 1930 m.
(LCVA. P-20288)

____________________