MOTERŲ VISUOMENINĖ IR KULTŪRINĖ VEIKLA
TARPUKARIO LIETUVOJE

Lietuvių moterų globos komiteto prašymas Kauno miesto valdybai
suteikti pašalpą vaikų išlaikymui.
Kaunas, 1922-01-11.
(F. 567, ap. 1, b. 2, l. 259)

____________________