LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Lietuvos Respublikos delegacija prieš išskrendant derybų į Maskvą.
Priekyje iš kairės: Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos departamento direktorius Jonas Norkaitis, užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius įgaliotasis ministras Edvardas Turauskas, ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas, švietimo ministras Leonas Bistras.
Kaunas, 1939 m. spalio 7 d.
Fotografas J. Miežlaiškis.
LCVA, P-13346.