LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

 

            

Liaudies seimo posėdžio prezidiumas. Kaunas, 1940 m. liepos 21 d.
LCVA, 0-061481.