LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Vidaus reikalų ministras Mečislovas Gedvilas pasirašo Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaraciją, pritariančią Lietuvos prijungimui prie TSRS.
[Kaunas, 1940 m. liepos mėn.]
LCVA, 0-005133