LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

           

           

Lietuvos šaulių sąjungos vadas Pranas Saladžius
kalba sąjungos dvidešimtmečio minėjime.
Kaunas, 1939 m. birželio 25 d.
Fotografas J. Miežlaiškis.
LCVA, P-06169.

Buvusio Lietuvos šaulių
sąjungos vado Prano
Saladžiaus, suimto
1940 m. liepos 31 d.,
nuotrauka.
LYA, f. K-1, ap. 58,
b. P-10851, l. 6-1.