LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

LKP CK pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus.
20 a. 4 deđ.
LCVA,0-085055.