LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos kariuomenės paradas atgavus Vilnių ir Vilniaus kraštą. Vilnius, 1939 m. spalio 28 d.
LCVA, P-25517.