LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su 21-osios, paskutinės, Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos (1939 m. lapkričio 21–1940 m. birželio 17 d.) nariais Prezidentūroje.
Iš kairės: krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis, ministras pirmininkas Antanas Merkys, teisingumo ministras Antanas Tamošaitis, Prezidentas Antanas Smetona, finansų ministras Ernestas Galvanauskas, vidaus reikalų ministras Kazys Skučas, ministro pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas, užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, susisiekimo ministras Jonas Masiliūnas, švietimo ministras Kazys Jokantas, žemės ūkio ministras Juozas Audėnas.
Kaunas, 1939 m.
LCVA, P-12408.