LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Kazys Skučas. 20 a. 4 deš.
LCVA, P-16460.