LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

TSRS kariuomenės daliniai peržengia Lietuvos Respublikos sieną.
1940 m. birželio 15 d.
LCVA, 1789-1(6-138) PII.