LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

VKP(b) CK generalinis sekretorius Josifas Stalinas ir TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas bei užsienio reikalų liaudies komisaras Viačeslavas Molotovas.
20 a. 4 deš.
LCVA, 0-099869.