LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

TSRS pasiuntinys Lietuvoje Nikolajus Pozdniakovas.
1940 m.
LCVA, 1478(7-125) PII.