LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Liaudies vyriausybė. Iš kairės: žemės ūkio ministras Matas Mickis, ministro pirmininko pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras Vincas Krėvė-Mickevičius, švietimo ministras Antanas Venclova, ministras pirmininkas Justas Paleckis, teisingumo ministras Povilas Pakarklis, finansų ministras Ernestas Galvanauskas, sveikatos apsaugos ministras Leonas Koganas, krašto apsaugos ministras generolas Vincas Vitkauskas.
Kaunas, 1940 m. birželio 17 d.
LCVA, 0-075952.