LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Buvęs Lietuvos Respublikos ministras
pirmininkas ir užsienio reikalų ministras
Augustinas Voldemaras.
LCVA, P-20341.

 

Buvusio Lietuvos Respublikos ministro pirmininko
ir užsienio reikalų ministro Augustino Voldemaro
ir jo žmonos Matildos Voldemarienės,
suimtų TSRS saugumo agentų 1940 m. birželio 19 d.
Virbalio geležinkelio stotyje, nuotraukos.
LYA. f. K-1, ap. 58, b. 47528/3, l. 7-1, 14-1.