LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

  

            

Slaptas papildomas protokolas prie Vokietijos ir TSRS 1939 m. rugsėjo 28 d. draugystės ir sienos sutarties. Kopija.
LCVA, f. 1742, ap. 1, b. 28, l. 5.